Konkurs dla samorządowców i urzędników z Lubelszczyzny i Podlasia

Niektóre gesty są bardzo podobne. Różnica pomiędzy przedstawionymi poniżej polega przede wszystkim na:
– Rozłożeniu palców środkowego, serdecznego i małego w geście A. W geście B są one złożone i przylegają do siebie
– Odpowiednim ułożeniu palców środkowego i kciuka. W geście A tworzą są one rozluźnione, w B natomiast naciskają na siebie.
Nagrodą jest zaproszenie na szkolenie pod tytułem „Mowa ciała w pracy i relacjach międzyludzkich”, które odbędzie się 24 lutego w Lublinie. Odpowiedzi proszę przesyłać na adres maurycy@maurycyseweryn.pl
Pytanie konkursowe brzmi proste. Co oznaczają te gesty?
A
Zdjęcie A
 B
Zdjęcie B
HOWGH