Czy Bartosz Węglarczyk kłamał w TVP Info

Dziś tematem na czasie jest wypowiedź Pana Bartosza Węglarczyka – doświadczonego dziennikarza i redaktora programowego ONET.PL, na temat rady nadzorczej w jednej z gazet oraz o zarządzaniu i relacjach władz z dziennikarzami w TVP Info. Czy mówił prawdę? Nie będę teraz tego analizował. Zwrócę uwagę na zachowania wzrokowe, które pozwolą internautom ocenić to samodzielnie.

Króciutko opowiem dziś o zachowaniach wzrokowych redaktora Bartosza Węglarczyka. Pominę na razie szeroko rozwarte z zaskoczenia i strachu oczy jego rozmówców.

Ogólne zasady kontaktu wzrokowego są proste. Przypomnę je tylko:

– Wzrost kontaktu zwiększa pozytywny odbiór przekazu

– Stały kontakt z małej odległości wzbudza niepokój

– Kontakt wzrokowy zwiększa atrakcyjność rozmówcy.

– Kontakt wzrokowy pozwala analizować zachowania rozmówcy

– Kontakt wzrokowy oznacza zainteresowanie i jest sygnałem okazania szacunku rozmówcy

Moich podopiecznych na szkoleniach interesuje to, kiedy nie patrzymy w oczy drugiemu człowiekowi. A najbardziej interesuje ich (szczególnie posłów i dziennikarzy) co oznacza krótkotrwałe urwanie kontaktu. Jest pięć podstawowych przyczyn, które powinny być jednak potwierdzone w innych sygnałach niewerbalnych. Krótkotrwały spadek komunikacji wzrokowej oznacza:

– wzrost antypatii wobec rozmówcy

– wysoki niepokój i strach

– odrzucenie lub brak zgody na słowa, gesty i inne komunikaty rozmówcy

– chęć złagodzenia komunikacji i wyhamowanie agresji

– obawa przed odkryciem prawdziwych informacji

Co mogli zobaczyć widzowie i internauci w zachowaniu Pana B. Węglarczyka?

Zdjęcie 1. Podstawowe emocje i intencja. Widać jak Pan Redaktor unika kontaktu wzrokowego z rozmówcami w momencie krytykowania pracy Pana red. Karnowskiego i zarabiania przez niego na współpracy z „niemieckimi mediami”. W tym przypadku krytyka kolegi, dodatkowo poparta jest mimicznymi sygnałami złości. Czyli Pan Węglarczyk ukrywa złość na Pana Karnowskiego, choć wykorzystuje jego cytat do uderzenia w rozmówców.

1 krytyka Karnowskiego i zarabiabnia

Zdjęcie 2. Relacje między rozmówcami. Pan Bartosz wypowiadając się na temat wzajemnego szacunku i „lubienia się” z pozostałymi uczestnikami tego spotkania, uciekł wzrokiem od obu a dodatkowo chwilę później zastosował mocny gest wytykania w stronę redaktora prowadzącego (choć w zachowaniu mimicznym i słowami chciał podkreślić ich znajomość – niestety jak się okazuje „płytką” lub „spłyconą” przez pracę tego redaktora w TVP Info)

2 szanujemy się i lubimy w trzech

Zdjęcia 3 A. Nawyki. Mruganie powiekami. Kiedyś opowiem szerzej o tym zachowaniu. W tym przypadku mruganie stało się nawykiem. Pan Bartosz Węglarczyk robi to nie tylko nieświadomie, ale dodatkowo wykonuje ten ruch nieco odmiennie niż w większości przypadków. Ruch ten stał się u niego bowiem nawykiem, silnie wpisanym w system zachowań niewerbalnych. Jest to u niego sygnał ukrywania zadowolenia i satysfakcji, w tym przypadku chodziło o osiągnięcie efektu zaskoczenia na wywartego na dziennikarzu oraz z karygodnych błędów „konkurencji” w czasie udzielania wywiadów.

3 zakłopotanie i zadowolenie zaskoczeniem dziennikarza

Zdjęcia 3 B Ukrywanie zadowolenia z cytowania wypowiedzi-wpadki Dyrektora TVP Pana Marcina Wolskiego („o „mordzie w kubeł”)

3 B zakłopotanie, ale u niego ukrywanie że się cieszy Kurski wczerś niej ręksa

Zdjęcie 4. Zadowolenie z efektu. Ukrywanie tego zadowolenia widać na tym zdjęciu. Jest ono maskowane silniej, choć w mimice nie udało się tego osiągnąć.

blog mowa ciała zdjęcie 4

Zdjęcie 5. Agresja. Końcówka komunikacji to już bardziej agresywna forma werbalna, którą częściowo podkreślały gesty, ułożenie ciała i uniesienie głowy a potem również pełny kontakt wzrokowy. Nie mniej zanim to się stało, Pan Redaktor pokazał swoim zachowanie wzrokowym, że mimo wszystko nieco obawia się tej konfrontacji i chce ja wyhamować i co ciekawe nie podniósłby głosu i nie zastosował innych sygnałów niewerbalnych do konfrontacji, gdyby jego rozmówca nie sprowokował go swoją wypowiedzią. W pierwszym etapie bowiem uciekał od konfliktu.

zdjęcie 5 przy konfrontacji z goseidm ukrywanie agresji

Zdjęcia: 6 i 7.

Niepewność cytowanej treści i chęć przypomnienia sobie słów Pana Dyrektora Marcina Wolskiego.

6 nie jest pewny cytowanej treści i chce sobie przypomnieć po zamkn oczu

Uwiarygodnianie treści i przy zadowoleniu z siebie, ocena efektu, jaki wywarł cytat na redaktorze prowadzącym program w TVP INFO.

7 przeciwieństwo tego - dla pokreślenia słów - uwarygodn

A teraz zachęcam do ponownego obejrzenia programu.

http://memnews.pl/img/22398/weglarczyk-pozamiatal-na-zywo-w-tvp-ukazuje-oblude-pis-owskich-mediow-w-tvpis/

Nie zachęcam do ustalania prawdy, czy fałszu. Zachęcam do zastanowienia się jaki był cel działania Pana Bartosza i czy osiągnął zamierzony cel. A jeżeli osiągnął, to czy sprawiło mu to satysfakcję.