Biuro Porad. Co ocenia audytorium?

Chcesz być dobrym mówcą? Mówcą skutecznym. A skoro tak, przygotuj się do wystąpienia.

Biuro Porad Maurycy Seweryn szkolenia mowa ciała wystąpienia publiczne, autoprezentacja

Audytorium tylko w minimalnym stopniu ocenia i zapamiętuje treść. Obraz i głos, którym operujesz to 90% informacji uzyskanych podczas wystąpienia. Audytorium ocenia:

– Twoją mowę ciała

– Styl prezentowania treści

– Struktura przemówienia

– Wybór formy przemawiania i dopasowanie treści

– Treść

Jak widzisz, to co powiedziałeś czyli treść, jest na szarym końcu. Dlatego tak ważne jest skupić się na formie przekazu tekstu. Więcej o tym możesz dowiedzieć się z Biura porad oraz szkoleń, przeprowadzonych przez trenerów Warszawskiej Grupy Doradców PR.