Biuro Porad. Jak opracować strategię przemówienia?

W praktyce taktyka wystąpień publicznych wynika ze strategii. To konkretne, planowane działanie, którego podstawą jesteś ty i twój cel. Mówiąc krótko to umiejętność wpływania na konkretne audytorium. To sztuka takiego przemawiania, aby osiągnąć cel.

wystąpienie publiczne, mowa ciała, strategia, przemówienie

Budując strategię, musisz sobie odpowiedzieć na kilka pytań.

Oto one:

1)Kim jestem?

2)Jaki jest mój temperament?

3)Jakie mam umiejętności?

4)W jakiej roli będę czuł się dobrze?

Te 4 pytania pomogą Ci stworzyć wizerunek poprzedzający twoje przemówienie i ustalić, czym dysponujesz, a co musisz poprawić, aby stać się dobrym i skutecznym mówca.