Jak mówić do dziennikarzy?

Szkolenie „Jak mówić skutecznie do mediów? Współpraca z mediami” jest szyte na miarę.

Przed szkoleniem analizowany jest system komunikacji uczestników i Organizacji.To szkolenie dla managerów firm i instytucji publicznych, którzy zamierzają często występować w mediach.

To warsztaty ze zrozumienia mowy ciała dziennikarzy i świadomości własnych zachowań w TV, radio i innych mediach.

To ponad 10-tka ćwiczeń z udzielania wywiadów, nagrywania setek, prowadzenia konferencji.

To ćwiczenia z technik odpowiadania na trudne pytania dziennikarzy.

To szkolenie dla praktyków, którzy po latach pracy z dziennikarzami chcą się sprawdzić, czy nie wpadli w RUTYNĘ.

 

Program szkolenia:

Jak mówić skutecznie do mediów.PDF

Jak mówić skutecznie do mediów.DOC